Zitting over beroepen tegen omgevingsvergunning

01 november 2023 Matthijs Oppenhuizen

Half december is er een zitting bij de rechtbank Limburg over de beroepen die zijn ingesteld tegen de omgevingsvergunning voor het zonnepark.

Zitting over beroepen tegen omgevingsvergunning
Zoals gemeld in de nieuwsbrief van 13 april 2022, zijn er vijf beroepen ingesteld tegen de definitieve omgevingsvergunning voor het zonnepark. Dat zijn personen die het er niet mee eens zijn dat het zonnepark er komt. 

De eerste stap is dat deze beroepen worden behandeld op een zitting bij de rechtbank Limburg. Deze zitting is nu gepland voor half december. Een uitspraak van de rechter over de beroepen volgt op een later moment, na de zitting. Daar kunnen we nog geen planning voor geven. Als hier meer duidelijkheid over is, melden we dat via onze nieuwsbrief en website.