Informatie

Op deze pagina plaatsen we met name documenten met betrekking tot Zonnepark De Schorf. We hebben ook een pagina gemaakt waar we veelgestelde vragen beantwoorden. Dat zijn vragen over de initiatiefnemers, over het initiatief Zonnepark De Schorf en over zonne-energie in het algemeen. Deze pagina met veelgestelde vragen vindt u hier.

Bijeenkomst (8 juli 2019)

Op 8 juli 2019 organiseerden we een bijeenkomst voor omwonenden en maatschappelijke organisaties over het idee om een werkgroep in te richten voor dit zonnepark. Een verslag van deze bijeenkomst leest u hieronder.

Het verslag van de bijeenkomst

Informatieavond omwonenden binnen 750 meter (8 juli 2020)

Op 8 juli 2020 hielden we een informatieavond voor de omwonenden binnen 750 meter van het zonnepark. Hier lichtten we het concrete plan voor Zonnepark De Schorf toe en waren benieuwd naar de vragen en opmerkingen van omwonenden.

Presentatie informatieavond Verslag informatieavond

Eerste versie landschappelijk inpassingsplan (10 juli 2020)

We hebben een eerste versie gemaakt van het plan voor Zonnepark De Schorf. Dit plan bestaat uit een landschappelijk inpassingsplan. Dit plan beschrijft onder andere waar het zonnepark komt, hoe groot het wordt en welke maatregelen worden genomen om het zonnepark landschappelijk in te passen, de natuur een impuls te geven en hinder te beperken.

Eerste versie landschappelijk inpassingsplan

Definitief landschappelijk inpassingsplan (26 maart 2021)

Aan de hand van reacties die we kregen op de eerste versie van het landschappelijk inpassingsplan, is het plan aangepast en is er nu een definitief plan. Dat definitieve plan staat hieronder, inclusief enkele aanvullende documenten.

Definitief landschappelijk inpassingsplan Plattegrond van Zonnepark De Schorf Beheerplan Zonnepark De Schorf Quick scan ecologie