Stand van zaken

Laatste update: 26 maart 2021
Onderaan deze pagina ziet u de recentste nieuwsberichten.

Definitief landschappelijk inpassingsplan
Er is een definitief landschappelijk inpassingsplan voor Zonnepark De Schorf. Hierin is veel rekening gehouden met landschap en natuur. Meer over de inhoud van dit plan leest u hier.

Nu het plan definitief is, zijn we in principe klaar om een vergunning aan te vragen bij de gemeente Peel en Maas. Wanneer dat kan, is momenteel afhankelijk van de gemeente. Die heeft besloten te willen werken met zogeheten maatschappelijke tenders: plannen voor zonneparken kunnen worden ingediend en daaruit selecteert de gemeente op basis van criteria plannen die een vergunning mogen aanvragen. Hoe het verder gaat met deze tenders, weten wij nog niet exact. We houden u via onze nieuwsbrief en website op de hoogte van de voortgang.

Omgeving mede-eigenaar van zonnepark via dorpscoöperatie Steingood
De omgeving, zoals omwonenden, kan mede-eigenaar worden van het zonnepark en erin mee-investeren. Dit wordt georganiseerd door dorpscoöperatie Steingood. Daarvoor hebben Steingood en Pure Energie een samenwerkingsovereenkomst gesloten: zowel Steingood als Pure Energie wordt voor 50 procent eigenaar van het zonnepark. Als u hierover meer informatie wil of wil helpen om dit vorm te geven, kunt u contact opnemen met Thijs Rutten en Bert Coppelmans van Steingood via het mailadres en telefoonnummer van Thijs Rutten: maerutten@home.nl of 06 - 80086683.

Vragen, opmerkingen en suggesties zijn zeker welkom, via info@zonneparkdeschorf.nl.